Slider

เมืองแห่งสถาปัตยกรรมของสเปน

 บาร์เซโลน่า เป็นเมืองหลวงของแคว้นหนึ่งในสเปนทีชื่อว่า คาตาโลเนีย (Catalonia) หรือที่คนไทยจะคุ้นกับคำว่าแคว้นคาตาลัน โดยที่ชาวเมืองนี้พูดภาษาคาตาลัน (ซึ่งจะแตกต่างจะภาษาสเปน โดยจะเป็นกึ่งๆภาษาสเปนปนกับภาษาฝรั่งเศส) ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาที่ได้รับการยอมรับเป็นภาษาราชการจากสหภาพยุโรป และในอีกหลายประเทศ หากมาเที่ยวเมืองนี้แล้วสิ่งแรกๆ ที่ต้องทำเลยคือการไปเยือนโบสถ์ที่มีความสูงโดดเด่นมากที่สุดของเมืองที่ชื่อว่า “ซากาด้า แฟมีเลีย (Sagrada Familia)” ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างมายาวนานมากกว่า 100 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่าง อาทิเช่น ปัญหาสงครามกลางเมืองในยุคก่อน หรือแม้กระทั้งปัญหาความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมของผู้ออกแบบ (ถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็จะกลางเป็นโบสถ์ที่มีความสูงที่สุดในโลกโดยทันที โดยจะมีความสูงกว่า 170 เมตร) โดยมีการคาดการณ์ว่าโบสถ์นี้จะก่อสร้างต่อไปอีกปหลายสิบปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตามโบสถ์นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็น UNESCO World Heritage Site ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จ

     ถ้าได้มาเยี่ยมเยือนเมือง บาเซโลน่า โดยเฉพาะโบสถ์ ซากาด้า แฟมีเลีย แห่งนี้แล้ว บุคคลท่านหนึ่งที่เราจะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยคือ แอนโทนี่ เกาดี้ (Antoni Gaudí) โดยเค้าคนนี้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองบาร์เซโลน่า เป็นคนออกแบบโบสถ์แห่งนี้ และยังรวมถึงอีกหลายๆสิ่งก่อสร้างในเมืองนี้ที่จะพูดถึงต่อๆไปอีกด้วย