Slider

สู้พิษหมอกควัน!! คณะแพทย์มช.แจกหน้ากาก N95 บุคลากรกว่า 6 พันคน

คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจกหน้ากาก N95 ให้บุคลากรกว่า 6 พันคน สู้พิษหมอกควัน ภัยเงียบเสี่ยงมะเร็งปอด-โรคหัวใจ ขณะที่จำนวนผู้ป่วยพุ่งสูง แนะประชาชนดูแลสุขภาพ วันนี้ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่แพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ read more

ภาคเหนือวิกฤติปัญหาหมอกควันสูงสุดในรอบปี – เชียงใหม่ฝนตกแต่ไม่ช่วย

พื้นที่ภาคเหนือเผชิญปัญหาหมอกควันหนักสุดในรอบปี ทั้งเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ขณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จับมือทีมวิจัยจากสถาบันศึกษาในภาคเหนือเปิดตัวโครงการ PEOPLE AQI สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางอากาศ พื้นที่ภาคเหนือเข้าสู่ช่วงวิกฤติหนักที่สุดของปัญหาเรื่องหมอกควัน ไฟป่า ส่งผลให้ค่ามลพิษพุ่งสูงที่สุดในรอบปีนี้แล้ว ทั้งเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ขณะที่เชียงใหม่แม้เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตก แต่แค่บรรเทายังไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ทางจังหวัดแจ้งรับบริจาคน้ำ อาหาร และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลืออาสาสมัครดับไฟป่าที่ต้องทำงานหนักในพื้นที่เพื่อช่วยลมหายใจคนทั้งเมือง สถานการณ์หมอกควัน read more